15. Tôi có thể thanh toán trực tuyến hộ người khác được không?

06/03/2017

Quý khách hoàn toàn có thể hỗ trợ bạn bè người thân trong việc trải nghiệm mua sắm trực tuyến trên Deli Yours. Tuy nhiên...

14. Deli Yours có lưu giữ thông tin về thẻ tín dụng của tôi không?

06/03/2017

Deli Yours coi việc bảo mật thông tin khách hàng là điều vô cùng quan trọng và chúng tôi thực hiện nó rất nghiêm túc....

13. Thanh toán COD là gì?

06/03/2017

Là viết tắt của Cash On Delivery nghĩa là thanh toán khi nhận hàng. Với phương thức thanh toán này Quý khách trả tiền mặt cho nhân...