• Giao hàng nhanh chóng
FAQ

16. Làm thế nào để biết được giao dịch thanh toán của tôi có thành công hay không?

06/03/2017

Kết quả của giao dịch thanh toán sẽ được thông báo qua email hoặc số điện thoại quý khách dùng để đặt hàng sau khi đơn hàng của quý khách đã được ghi nhận.

Quý khách cũng có thể sử dụng công cụ tra cứu đơn hàng trực tuyến của chúng tôi tại menu Kiểm tra đơn hàng để kiểm tra tình trạng thanh toán của đơn hàng.

  • Chia sẻ: