• Giao hàng nhanh chóng
FAQ

20. Giá sản phẩm trên Deli Yours có phải là giá cố định?

06/03/2017

Giá trên Deli Yours là giá tốt nhất mà chúng tôi có thể cung cấp đến Quý khách. Tuy nhiên trong một số trường hợp giá sản phẩm có thể điều chỉnh mà không thông báo trước

  • Chia sẻ: