• Giao hàng nhanh chóng
FAQ

3. Thay đổi thông tin cá nhân tài khoản: Tên, số điện thoại, ngày sinh, nhận email khuyến mãi, tạo nhiều địa chỉ giao hàng?

06/03/2017

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, chọn mục “Tài khoản của bạn” để thay đổi thông tin:

Thông tin cá nhân: tên, điện thoại, ngày sinh,...

Thay đổi việc nhận email khuyến mãi

Quản lý danh sách địa chỉ giao hàng: tạo mới, xóa địa chỉ giao hàng bằng cách bấm vào “ Tạo địa chỉ giao hàng”

  • Chia sẻ: