• Giao hàng nhanh chóng
FAQ

4. Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đơn hàng của tôi?

06/03/2017

Quý khách có thể bấm vào Kiểm tra đơn hàng ở góc phải đầu trang » nhập mã đơn hàng » bấm nút Kiểm tra để xem tình trạng đơn hàng

  • Chia sẻ: