• Giao hàng nhanh chóng

Chính sách bảo mật

Đối với Deli Yours, mọi thông tin về khách hàng cần được ưu tiên bảo mật tối đa, bởi đó là quyền lợi cơ bản của khách hàng và động lực để bạn thoải mái mua sắm tại Deli Yours. Trong trường hợp Deli Yours cần sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi cam kết đó chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm trực tuyến an toàn, tiện lợi và hiệu quả. Theo đó, thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng vào những mục đích sau:

         Hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

         Giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng website shop.deliyours.comdeliyours.com.

         Ngăn chặn, xử lý những hoạt động trái pháp luật tại Việt Nam.

         Cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho khách hàng khi truy cập và mua sắm.


Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ những thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại cũng như vi phạm những cam kết của chúng tôi trong chính sách bảo mật này.


Để bảo đảm an toàn, khách hàng được khuyến cáo không trao đổi những thông tin thanh toán, giao nhận của mình cho người khác ngoại trừ Deli Yours. Khi sử dụng chung máy tính với người khác, hãy chú ý thoát khỏi tài khoản mỗi khi không sử dụng dịch vụ tại shop.deliyours.com để tự bảo vệ thông tin của mình.


Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi cam thiệp vào hệ thống và làm thay đổi cấu trúc dữ liệu dưới mọi hình thức. Các hành vi cổ vũ, phát tán hay khuyến khích các hoạt động nhằm phá hoại, can thiệp hay xâm nhập dữ liệu cũng bị cấm tuyệt đối. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Deli Yours hoặc theo pháp luật hiện hành.


Các thông tin của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối trừ trường hợp pháp luật yêu cầu cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài trường hợp trên, Deli Yours sẽ thông báo cho khách hàng khi phải cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba. Việc này chỉ được thực hiện với sự đồng ý của khách hàng.


Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ đường dây nóng (hotline) 0898 77 0898 hoặc gửi mail đến info@deliyours.com